تبلیغات
دانش آموزان كلاس1/3 تیزهوشان شهیدستّاری - لغات دروس 1تا10 ادبیات

به وبلاگ علمی تفریحی ما خوش آمدید


Admin Logo
themebox Logoتاریخ:چهارشنبه 13 مهر 1390-08:45 ب.ظ

نویسنده :علیرضا اردستانی

لغات دروس 1تا10 ادبیات

درس 1

ملكا:خدایا

كران:كنار,كناره,ساحل

بساط:فرش,گستردنی

 

ذكر:یاد

چون: چگونه

رحمت: مهربانی

ستایش: مدح

دارنده: صاحب

سعادت: خوشبختی,نیكبختی

 نصرت: یاری, كمك

خزان: پاییز

حكمت: دانش,علم به حقایق اشیاء

كرامت:بزرگی,بخشندگی

مصطفی:برگزیده

رحمت:مهربانی كردن,شفقت ورزیدن

جان:روح

خاتم:تمام كننده

گنجینه: چیز با ارزش و قیمتی

خرد:عقل

اصحاب:یاران

غنیمت:مغتنم شمردن

عزّ:عزت,ارجمندی

خَلق:مردم

حاجت:نیاز,خواسته

ثنا: آفرین ,ستایش

طریق: راه

مبادا:مباشد,نباشد

جلال:بزرگی,شكوه

مُبطِل: باطل كننده

وصیا: جمع وصیت

كبریا:بزرگی , شكوه

 طنین:آواز,صدا

آبشخور:سرچشمه,آبخور

پیامد:نتیجه

مشتاق:دارنده ی اشتیاق

متعال: بلند مرتبه

گشاده رو: با نشاط و خندان

رنجور:رنج دیده,آزرده شده

خطبه:سخنوری,سخنرانی

 خصلت:ویژگی,خوی

مظلوم:مورد ظلم واقع شده

درس 2

رخصت : اجازه،دستور

مِی كشان:باده نوشان،در شعر منظور از می كشان عارفان و عاشقان حضرت ولی عصر (عج) است.

خِرقه: لباس،جامه ی عارفان و درویشان

منجی: نجات بخش

 

درس3

 

ملحق:كسی یا چیزی كه به دیگری پیوسته و متصل شده باشد ،پیوسته

قافله:كاروان

عاشورا:روز دهم ماه محرم

جاودانگی:تا ابد ماندنی،همیشگی

حیات:زندگی

معمول:مرسوم ،متداول،رایج

ققنوس:پرنده ای افسانه ای كه گویند در آتشی كه خود بر می افروزد٬ می سوزد و از درون خاكسترش دوباره نوزادی متولد می شود٬ به همین سبب این پرنده را رمز جاودانگی و فداكاری می دانند.

باژگونه:عاشق

مظهر:محل ظهور

شط:رود بزرگ كه وارد دریا می شود

 مقر:جای قرار و ارام ،قرارگاه

 تداعی:از یك معنی به معنی دیگر پی بردن، به یاد اوردن

 معارج:آن چه به وسیله آن بالا روند، جمع معراج، نردبان ها

 یمن:مباركی،خیر و بركتی ،خجستگی

بغض:گرفتگی و ناراحتی درونی از غصه

رعایا:مردم فرمان بردار،جمع رعیت، عموم مردم

توبره:كیسه ی بزرگ

درس 4

تكبر:غرور و خود بینی

حكیم:عالم،دانشمند

تقوا:پاك دامنی،پرهیز كاری

فضیلت:نیكویی های اخلاقی،افزونی درعلم

ننگین:شرم آور،بد

شرارت آمیز:آمیخته به فتنه و بدی،بدكرداری

دادگری:عدل،انصاف

اعتدال:میانه روی

قناعت:قانع بودن

انحطاط:پست شدن،فرو افتادن

غرور:تكبر

جهالت:غفلت،نا اگاهی،بی خبری

مقهور:مغلوب شده،شكست خورده

توقع:انتظار داشتن

اقلیم:قلمرو،سرزمین، ناحیه 

غنی:بی نیاز،سرشار

 ذخایر:پس اندازها،ج ذخیره، اندوخته ها

مقدور:قادر

قابلیت:توانایی

 سامان:نظم و انظباط،ارام و قرار

قریحه:ذوق و استعداد

آموزه:درون مایه،محتوا 

نقد:بررسی نكته های خوب و بد یك اثر و كار یا رفتار

 آیین:دین،مذهب

آبشخور:آبخور،سرچشمه

سست:ضعیف

ركاب:وسیله ای كه سواركار هنگام سوار شدن پای خود را درون آن می گذارند،سواری 

تضمین:هر گاه شاعر٬ شعر شاعر دیگری را در شعر خود بیاورد به آن تضمین می گویند

اعلام:اشخاص

درس5

آب حیات: آب زندگی,گویند چشمه ای است درظلمات كه هركس ازآن بیاشامدجاودانه میشودوخضر پیامبر(ع) ازآن آب نوشیده است.

بِخْرَد: خردمند , عاقل

تخت گاه: جایگاه مخصوصی كه پادشاهان بر آن مینشینند.

حدیث: سخن , خبر و قولی كه از پیامبر اسلام (ص) ائمّه (ع) نقل شده باشد.

روان: جان , روح

سپهر: آسمان , فلك , چرخ

والا: ارجمند , بلندمرتبه

اشاره به یك شخص یا یك چیز نا معلوم و مبهم

احتیاط:مواظبت در رفتار،مراقبت

التفات:توجه كردن

بوم:پرنده ای كه به شومی معروف است*جغد

راسو:جانوری بزرگ تر از موش خانگی

آفت:آسیب

درس6

سالار:رئیس،سردار

 مقرون:به هم پیوسته،نزدیك به هم

ابواب:درها،ج باب 

مشقت:دشواری،سختی

ناكامی:بی بهره شدن،به مقصود نرسیدن

فراست:زیركی باطنی،هوشمندی

فرج یافتن:گشایش یافتن در كار،رها شدن از مشكلات

لطف و مهربانی* ملاطفت:نیكویی

خیر و بركت* خجستگی * یمن:مباركی

رهایی* خلاص:رستن

بیزار * اندوهگین * ملول:آزرده و خسته

نیاز* حاجت:خواسته

تغییر عقیده دادن * نیّت بدل كردن:نظر خود را عوض كردن

خلل:فساد و تباهی

اقدام كردن* قیام نمودن:برخاستن

گره * عقده:بند

گرو:مال یا چیزی كه به عنوان شرط و ضمانت انجام كاری نزد كسی گذاشته می شود تا پس از پایان كار ٬ باز گرفته شود * قید*بند*پول

ضمان:پذیرفتن * بر عهده گرفتن كار

درس 7

بامداد:سپیده دم ٭ اول صبح

لیل:شب

نهار:روز

تنبیه:هوشیار كردن ٭ آگاه ساختن كسی بر كاری

نقش عجب:تصویر شگفت انگیز

فكرت نكند:فكر نكنند

تسبیح :خدا را به پاكی یاد كردن ٭ نیایش كردن

مستمع :شنونده

ج سر * اسرار:رازها

خفته:خوابیده ٭ این جا به معنای در خواب غفلت خوابیده

جهالت:نادانی

غفلت:نا آگاهی ٭ بی خبری ٭جهالت

: حیف:افسوس

ج لون- الوان:رنگ ها

حیران:سرگردان ٭ سر گشته

عنب:انگور

حقّه:ظرفی كوچك كه در آن جواهر یا چیزهای دیگر نگه داری شود

مسخّر:رام ٭مطیع

انعام:بخشش ٭ نعمت دادن

تقدیر:قسمت و سر نوشتی كه خداوند برای بندگان خود معین فرموده است ٭ فرمان خدا

اقرار:اعتراف

زرین:طلایی

عاجز:ناتوان

درس 8

بحر:دریا

نباتات:گیاهان

برّ:خشكی

میغ:ابر

قوس قزح:رنگین كمان

صنع:آفرینش

آیات:نشانه ها

فرش* بساط:گستردگی

دیبا:پارچه ی ابریشمی

گچ كنده:گچ بری

اقرار:اعتراف كردن

مختصر:كوتاه

سریر ملك:تخت پادشاهی

مدهوش:سرگردان

متحیر:حیران

ریگ:سنگ ریز

وسعت فراخ:گشادگی*

است گیوه:نوعی كفش كه رویه ی آن از نخ یا ابریشم

بارانكی:باران كوچك

خردخرد:نم نم

محال:غیر ممكن

پاس:بخشی از شب و روز

درس 9

غنیمت:ارزشمند

رابطه:ارتباط برقرار كردن

گشوده شده اند:باز شده اند

عیب:ایراد

نیاز:خواسته

سعادت * نیك بختی:خوشبختی

می نمایانند:نشان می دهند

پرسشگر:سوال كننده

بی هیاهو:بدون جنجال

الودگی * غبار * زنگار:زنگ فلزات و اینه

كالای با ارزش* متاع:چیز گران بها

نیاز* حاجت:خواسته

شكیبا* بردبار:صبور

عیب* تنگ * عار:باعث سر افكندگی

چشم بصیرت:دیده حقیقت بین

بنگر* نگاه كن * دَرنگر:جستجو كن

روزها * جمع یوم *ایام:روزگار

افسوس* دریغ:اندوه

هشیار:آگاه

درس 10

شكیبا :بردبار و صبور

جمع مصیبت * مصائب:بلاها و سختی های بزرگ

خودستایی كردن* ادعای زیاده از حد* لاف زدن:بیهوده

خوی * خصلت:ویژگی

نیكی *درستی * صَلاح:مصلحت

گناه* معصیت:نافرمانی

اصرار كننده * مصر:پا فشاری كننده

طریقت:راه و روش

كسی كه كار بدی به او نسبت داده شود * تهمت زده شده * متهم:مورد تهمت واقع شده

جمع صاحب* اصحاب:یاران

لباس* جامه:پوشاك

نیكو خصال:دارای ویژگی های پسندیده

خوشحال * خرسند:شادان

ذوق:شور و شوق

وسیع* گسترده:بزرگ

نیكو خلق:خوش اخلاقنظربده() 
نوع مطلب : ادبیات 
cialis street price
سه شنبه 23 مرداد 1397 12:41 ق.ظ

Excellent knowledge. Many thanks!
cialis 20mg preis cf click here cialis daily uk cialis alternative tadalafil tablets look here cialis order on line cialis patent expiration we use it cialis online store generic cialis with dapoxetine cialis online napol cialis cost
Cialis 20 mg
دوشنبه 7 خرداد 1397 02:37 ب.ظ

You stated this effectively.
online prescriptions cialis cialis 5 mg funziona brand cialis generic cost of cialis cvs cialis generic no prescription cialis cheap cialis en mexico precio buy cialis online nz cialis with 2 days delivery cialis kaufen bankberweisung
Viagra sans ordonnance
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1397 12:53 ق.ظ

Awesome forum posts, With thanks!
viagra no rx order viagra without prescription viagra online doctor online sildenafil uk order viagra online without prescription natural viagra buying cheap viagra online pharmacy online online viagra uk cheapest viagra online pharmacy
Cialis generic
یکشنبه 19 فروردین 1397 01:04 ق.ظ

Thanks. Numerous tips!

prices on cialis 10 mg cialis bula acheter cialis meilleur pri we like it safe cheap cialis we recommend cialis info sialis cialis kamagra levitra canada discount drugs cialis cialis sicuro in linea cialis tadalafil online
Cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 04:03 ق.ظ

Fantastic info. Thanks a lot.
we choice cialis pfizer india buy online cialis 5mg cialis online cialis mit grapefruitsaft cialis purchasing cialis lilly tadalafi overnight cialis tadalafil buy online cialis 5mg cialis generic canadian discount cialis
jocuri mario
پنجشنبه 10 اسفند 1396 05:22 ب.ظ
چه کسی همه چیز را می سازد، اولین بار من این بازدید را در این صفحه اینترنتی می خوانم، و مقاله واقعا به من لطف دارد، این پست ها یا بررسی ها را ادامه دهید.
darkness reborn cheats
شنبه 5 اسفند 1396 11:23 ب.ظ
این پست در حقیقت خوب است و به کاربران جدید وب کمک می کند که مایلند وبلاگ نویسی کنند.
std test
شنبه 13 آبان 1396 06:19 ب.ظ
اطلاعات مفید خوشبختم من سایت شما را با شانس کشف کردم
و من غافلگیر شدم چرا این حادثه پیش از آن رخ نداد!

من آن را نشانه گذاری کردم
Christi
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 09:33 ق.ظ
Saved as a favorite, I love your website!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر